ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกการเขียนรหัสลำลองและผังงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวคณิตา ซากัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,20:14  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,17:32  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,17:08  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : sar ครูเดือนเพ็ญ สังข์งาม ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,16:59  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ พ.ศ. 2564
ชื่ออาจารย์ : นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,18:06  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : SAR นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,18:05  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้ นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,18:01  อ่าน 262 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : sar 2564
ชื่ออาจารย์ : นายวิสิฐศักดิ์ จันตะคุณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2565,22:39  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม 2564
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญตา มาพะเนาว์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,15:33  อ่าน 548 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญตา มาพะเนาว์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,14:58  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..