ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ พ.ศ. 2564
ชื่ออาจารย์ : นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,18:06  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : SAR นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,18:05  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้ นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,18:01  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : sar 2564
ชื่ออาจารย์ : นายวิสิฐศักดิ์ จันตะคุณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2565,22:39  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม 2564
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญตา มาพะเนาว์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,15:33  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญตา มาพะเนาว์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,14:58  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ (เศรษฐศาสตร์ ม.5)ภาคเรียนที่ 2-2564
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญตา มาพะเนาว์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,14:56  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : SAR รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่2/2564
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญตา มาพะเนาว์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,14:54  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : SAR ครูไตรรัตน์ นานอก 2564
ชื่ออาจารย์ : นางไตรรัตน์ นานอก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,09:48  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2565,23:30  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..