ประกาศโรงเรียน
การปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนปกติ
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
 
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
ปีการศึกษา 2565
_____________
 
1. ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565

2. เวลา 08.30-16.30 น.

3. สมัครด้วยตนเอง อาคาร 5 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุม 50 ปี กวส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (E-bidding)
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 4/2565)
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 3/2565)
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2/2565)
ตารางสอบกลางภาค โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 1/2565)
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 15/2564)
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
ตารางเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
___________________
 
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]    ตารางสอนสำหรับครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 

ประกาศ แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 13/2564)
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 12/2564)
ประกาศมาตรการลดภาระงาน และลดเวลาเรียนในการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2564
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 11/2564)
ประกาศมาตรการลดภาระงาน และลดเวลาเรียนในการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 10/2564)
ประกาศมาตรการลดภาระงาน และลดเวลาเรียนในการเรียนออนไลน์
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 9/2564)
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 8/2564)
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 7/2564)
การกำหนดนโยบาย และแนวทาง การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา
 
แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
ตารางเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
___________________
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]