ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 
******************
 
     จากการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้ดำเนินการจัดลำดับผลการสอบโดยใช้ผลการสอบเข้า 80% ร่วมกับคะแนน
O-NET 20% ของนักเรียน จัดลำดับตามคะแนนจากมากไปน้อยในแต่ละห้องเรียน
 ดังรายชื่อที่แนบมา
 
     ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียน แล้วเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการมอบตัว ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
เวลา 08.30 -16.00 น. รายละเอียดต่างๆ ในการมอบตัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
        - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มอบตัว วันเสาร์ที่  13  มิถุนายน  2563
 
        - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มอบตัว วันอาทิตย์ที่  14  มิถุนายน  2563
 
 
******************
 
 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
 
 
 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 1487 ครั้ง