ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 
***********************

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

     1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

     2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

     3. เวลา 08.45 - 12.00 น.

     4. สถานที่สอบ : โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อาคาร 3 และอาคาร 5

     5. แต่งกายชุดนักเรียน (เดิม) ถูกระเบียบ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย

     6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา ดินสอ และยางลบ

 

**************************

 

หมายเหตุ

สำหรับนักเรียนที่ข้อมูลไม่เรียบร้อยหรือต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อแก้ไขกับเจ้าหน้าที่ในวันสอบ หลังการสอบเสร็จสิ้น ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ดาวน์โหลด Click
 
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ดาวน์โหลด Click
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 1458 ครั้ง