ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

******************* 
 

1.  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบทั่วไป

2.  นักเรียนที่เคยส่งใบสมัครกับทางโรงเรียนในช่วงแนะแนวศึกษาต่อ ขอให้สมัครออนไลน์เพื่อยืนยันการสมัครเรียนอีกครั้ง
3.  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ขอให้สมัครออนไลน์เพื่อยืนยันการสมัครเรียนอีกครั้ง

4.  นักเรียนที่สมัครออนไลน์ในช่วงแรก แล้วไม่มีชื่อปรากฎในระบบ ขอให้สมัครออนไลน์เพื่อยืนยันการสมัครเรียนอีกครั้ง

 

ช่องทางการสมัคร

สามารถสมัครได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

 

 

  • ช่องทางที่ 1 สมัครออนไลน์  โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ช่องทางที่ 2 สมัครด้วยตนเอง  โดยสมัครที่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เวลา 08.30-16.00 น.

 

          1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน และสมหน้ากากอนามัย

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่

          1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

          2)  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

          3)  ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ ใบรับรองผลการเรียนจากสถาบันเดิม

          4)  ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET

 

ขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

ขั้นตอนการสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ห้องเรียนปกติ จำนวน 400 คน

1. ห้องเรียนวิทย์-คณิต  จำนวน  120  คน

2. ห้องเรียนวิทย์-คณิต (เน้นเตรียมวิศวกรรม : Software engineering)  จำนวน  40  คน

3. ห้องเรียนวิทย์-คณิต (เน้นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)  จำนวน  40  คน

4. ห้องเรียนวิทย์-คณิต (เน้นเตรียมการบินและ
การโรงแรม)
  จำนวน  40  คน

5. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นภาษาอังกฤษ)  จำนวน  40  คน

6. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นภาษาจีน) 
จำนวน  40  คน

7. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่)
  จำนวน  40  คน

8. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นเตรียมการบินและ
การโรงแรม)
  จำนวน  40  คน
 

หมายเหตุ นักเรียนที่ต้องการสมัครเรียน แผนการเรียน
วิทย์-คณิต  ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน 2.50  ขึ้นไปโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์  
6
 ภาคเรียน 2.30 ขึ้นไป
วันที่รับสมัคร


3 – 12  พฤษภาคม  2563


ช่องทางการรับสมัคร

ช่องทางที่ 1 สมัครออนไลน์  --> http://kosum.dilead.in.th/

ช่องทางที่ 2 สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

สมัครเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อ

4  พฤษภาคม  2563  เป็นต้นไป   -->  http://kosum.dilead.in.th/ 

จะมีการ update รายชื่อผู้สมัครทั้ง 2 ช่องทางทุกวันเวลา 18.00 น.

ผ่านทางเพจโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

วันที่สอบ

มิถุนายน 2563

ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

มิถุนายน 2563

ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

หลักฐานการสมัคร

ช่องทางที่ 1 สมัครออนไลน์  ไม่ต้องแนบเอกสารทางออนไลน์ และไม่ต้องปริ้นท์ใบสมัคร
ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันสอบเพื่อยืนยันตัวตนต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ

ช่องทางที่ 2 สมัครด้วยตนเอง นำเอกสารมาสมัคร ดังนี้

          1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

          2)  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

          3)  ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ ใบรับรองผลการเรียนจากสถาบันเดิม

          4)  ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET


 

 

       

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
     -  Tel:  087-4216552
     -  Tel:  093-5629662
     -  Line: KWS ถาม-ตอบ : การรับสมัครนักเรียน 2563   
        https://line.me/R/ti/g/4xzObgNUCd  หรือ ดังภาพ QR Code

 

 

 ************************ 

สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบสมัครออนไลน์
ได้จากเอกสารคู่มือการสมัครนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ตามลิ้งค์ด้านล่าง


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 1713 ครั้ง