ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศติดตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning

วันที่ 21 กันยายน 2564
รับการนิเทศติดตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  
____________________

 

          วันที่ 21 กันยายน 2564 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้รับการนิเทศติดตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบ Active Learning Cookbook  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นำโดย นายสวาท  ฦาชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ 


โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,08:33   อ่าน 1595 ครั้ง