ติดต่อเรา
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
เลขที่ 307 หมู่ 13   ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 043761654
Email : kws2018.fb@gmail.com
Facebook : https://web.facebook.com/Kosumwittayasan.KWS


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

ที่ตั้ง 307 หมู่ 13 .หัวขวาง

อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์44140

โทรศัพท์ 043761654

ฝ่าย/งาน

เบอร์โทร

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0895720262

0847920146

0874216552

0862415869