รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
เลขที่ 307 หมู่ 13   ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 043761654
Email : kws2018.fb@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :